Wanneer & kosten


Wanneer kan counselling?

Wanneer jij er behoefte aan hebt. Als je het gevoel hebt er niet meer uit te komen in werk, privé-leven of geloof. Als je ernaar verlangt dat er iemand naar je luistert zonder veroordeling. De counsellor houdt zich aan een ethische code die haar verplicht al het besprokene als beroepsgeheim te beschouwen tot zover dat valt onder de Nederlandse wetgeving. Ook wanneer het counsellingstraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Doorverwijzing via de huisarts is niet nodig, je kunt zelf direct contact opnemen.
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC (www.abvc.nl). Klik hier voor mijn algemene voorwaarden.
Heb je klachten over mijn hulpverlening, aarzel niet die met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit dan vind je hier meer informatie.
Mijn praktijk staat vermeld op de website van Kostbaar Vaatwerk (http://www.kostbaarvaatwerk.nl) voor partners van seksverslaafden.


Duur en kosten

Hoe lang je gecounseld wordt is afhankelijk van de hulpvraag.
Het eerste half uur van je eerste bezoek is gratis.
De 63 euro (incl. BTW) per uur kun je zien als een investering in jezelf.
De kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen bij je ziektekostenverzekering mits die counselling/coaching vergoedt (het valt vaak onder alternatieve/additieve of complementaire zorg).
Een gesprek duurt anderhalf uur.
Echtparen betalen 75 euro (incl. BTW) per uur.
(Relatietherapie wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed, onafhankelijk van het type hulpverlener).

Als spreekster voor (vrouwen)groepen ben ik ook beschikbaar bijv. over thema's als zelfvertrouwen/ assertiviteit, moeders en dochters, vergeving, vriendschap en verbondenheid. (Het tarief hiervoor is in overleg).